اسامي پزشكان بخش ها

 

رديف

نام بخش

اسامي پزشكان متخصص

1

دكتر محمد جليل اجاقي

متخصص راديولوژي

2

دكتر حيدر ايزدكشت

متخصص يورولوژيست

3

دكتر مهرداد جنتي

متخصص مغز و اعصاب

4

دكتر زهرا خورسند

متخصص اطفال

5

دكتر حسين دامنگير

متخصص داخلي

6

دكتر مهدي راسخ

متخصص اطفال

7

دكتر حسن عباسيان

متخصص اطفال

8

دكتر مسيح قلندري

پزشك عمومي

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-2-21 7:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ