« شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراشبند »

 

رديف

نام واحد

شماره داخلی

رديف

نام واحد

شماره داخلی

1

رئيس دکتر بهاری مقدم

244

18

حسابداري(ذوالفقارلو.راحت طلب)

245

2

امور عمومي(قربانيان)

204

19

حسابداري(مرادي.جمشيدي )

238

3

ستاد گسترش (مرداني)

218

20

بهداشت محيط(.قشقايي)

222

4

بهداشت دهان و دندان(د.میرزانیا)

218

21

کارگزيني(زارع.نوشادی)

234

5

آمار و رايانه(حساني-.نظریان)

227

22

نگهبان(غریبی.موسوي-امانی )

212

6

آموزش – آموزش سلامت (.اسفندیاری)

210

23

دبيرخانه و بايگاني-ماشین نویسی(.-.مزارعي-راحت طلب)

220

7

مبارزه با بیماریها واگير(مزارعي)

226

24

انبار(.عاليشوندي-حسنیان-.قربانيان)

6622501

8

زنجیره سرد(حسینی)

226

25

 تغذيه وصنایع غذایی (خ.احمدی)

213

9

جمعدار اموال(ذوالفقارلو)

217

26

واحد فنی عمران(سرایی جو)

236

10

غير واگير(احمدی جابري)

226

27

اپراتور(خ كرمي)

9

11

بهداشت مدارس (.تقی پور)

216

28

اورژانس شهری و جاده ای

115

12

بهداشت خانواده(.زارعی.افشاری-پالیزدان)

211

29

درآمد و بیمه گری (عالیشوندی..موسوی..دشتی.)

232-231

13

آموزش سلامت(.اسفندياري)

210

30

اطلاعات درب ورودی شبکه

230

14

بهداشت روان(.کشاورز مويدي)

216

31

تاسیسات برق (میری)

220

14

بهداشت محيط(.کريمپور)

222

32

پایگاه بهداشتی ضمیمه(خنجری-جمشیدی)

2144

15

بهداشت محيط(نوشادي)

222

33

پاساژ  عالیشوندی بیمه خدمات درمانی   7214

5153

16

بهداشت حرفه ای(حسین زاده)

213

34

اورژانس احمدآباد -عسلویه

6814078

17

تدارکات(بهمنی)

235

35

مشاركت مردمي (                     )

218

 

تدارکات(حسینی)

236

36

نظارت بر درمان(امیری -.کرمی)

214

 

امور آزمایشگاه (کنعانی)5680

215

 

پزشک قانونی- (             )

-

 

اتفاقات

5857

 

 

 

شماره هاي مرکزشبكه بهداشت و درمان   شهرستان فراشبند

6625280-6623031

6625701 - 6626012

فاکس : 6625281

 

Fx: 7021-7022-7023-7024

     7060-7059-7058-7057

تلفن گویای ندای بهداشت : 149

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1388-6-28 9:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ