اسامی تعدادی از خیرین و نوع فعالیت خیریه که تاکنون توسط آنان در سطح شهرستان بوانات انجام شده است.

 

 

مرحوم مصطفی قلی دهقانیان

 فرزند علی محمد

 متولد سال 1304

روستای سروستان

 

 

 در سال 1379یک قطعه زمین به مساحت 3295متر مربع  جهت احداث مرکز بهداشتی درمانی روستایی و با نیت رضای خدا و خدمت به مردم اهداء کردند.

 

آقای چراغعلی طا لبی

 فرزند شکرا...

متولد سال 1321

روستای آباده

 (پدر مرحوم علی طا لبی)

 

 مبلغ 15,000,000 ریال بابت احداث خانه بهداشت روستای آباده و با نیت رضای خدا و خدمت به مردم اهداء نموده اند.در ضمن مبلغ دوازده میلیون ریال نیز مردم این روستا جهت ساخت این خانه بهداشت اهداء کرده اند.

 

آقای غلام کوهگرد

 فرزند محمد علی

 متولد سال 1314

روستای مزایجان

(پدر شهید ا صغر کوهگرد)

یک قطعه زمین به مساحت 300متر مربع جهت احداث خانه بهداشت مستقل مزایجان و با نیت رضای خدا و خدمت به مردم اهداء نموده اند.

 

آقای حاج محمد ها شمی زاده

 فرزند اکبر

 متولد سال 1306

روستای مزایجان (پدر شهید حسین هاشمی زاده)

یک قطعه زمین به مساحت 1000متر مربع جهت احداث محیط زیست پزشک مرکز بهداشتی درمانی مزایجان و با نیت رضای خدا و خدمت به مردم اهداء نموده اند.

بانو خیرالنساء دهقان

فرزند محمد

متولد سال 1304

روستای حسا می

(مادرمرحوم  محمد  سلیما نی)

 

مبلغ 1700000 ریال بابت احداث خانه بهداشت  روستای حسامی و با نیت رضای خدا و خدمت به مردم اهداء نموده اند.در ضمن مردم این روستا نیز زمین احداث خانه بهداشت را اهداء کرده اند.

 

 

 

دفتر شهرستانی شورای خیرین تامین سلامت شهرستان بوانات

            چگونگی شکل گیری:

از آنجایی که دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی از نیازهای اساسی مردم و از شاخصهای توسعه یافتگی کشور ها می باشد از طرفی خدمات بهداشتی و درمانی هزینه بر بوده و بعلت وجود مشکلات اقتصادی، دولت به تنهایی قادر به تامین تمامی هزینه ها ی خدمات بهداشتی و درمانی نیست بنابر این لازم بود تا در کنار بخش دولتی از مشارکتها ی  خیرین محترم و مردم در جهت کمک به رفع نیاز های اساسی این بخش استفاده شود. بنابراین فکر تشکیل مرکزی جهت انجام امور مربوط به فعالیتهای خیریه بر اساس نیاز های واقعی جامعه در استان فارس از سالهای قبل (1380) شکل گرفت و دست اندر کاران دانشکاه علوم پزشکی تصمیم به تاسیس این مرکز جهت جلب کمکهای مردمی و خیرین محترم برای سامان بخشیدن به رفع نیازهای اساسی بهداشتی و درمانی و استفاده از کمکهای مردمی و خیرین گرفتند.اعضاء محترم هیات موسس مجمع خیرین تامین سلامت پس ازیک سال مطالعه پیرامون مسایل ومشکلات موجود در عرصه سلامت ، بررسی فعالیتهای خیریه موجود و رایزنی با مسئولین و کارشناسان و معتمدین نسبت به تدوین اساسنامه اقدام وضمن تهیه فهرستی از خیرین محترم استان و دعوت از دست اندر کاران سلامت کشور در تاریخ13/2/82 در اولین مجمع عمومی موجودیت مجمع خیرین تامین سلامت فارس  را اعلام و اساسنامه را به تایید رساندند و فعالیت رسمی خود را آغاز نمودند .       

         اساسنامه :

   در اساسنامه مراتب به نحوی تعیین شده که مجمع با محوریت خیرین و بهره گیری از نظرات کارشناسان و مسئولین حوزه سلامت و تعامل با مسئولین محترم استانی وکشوری در سه محور عمده زیر فعالیت نماید

خیرین عرصه سلامت در استان وکشور شناسایی و خدمات ودستاوردهای ایشان معرفی گردد.

نیازهای اصلی و واقعی بهداشتی و درمانی آموزشی و پژوهشی با کمک کارشناسان در سطح استان مشخص و معرفی شده و با بهره گیری از حمایت های مردمی وکمک های خیرین به رفع نیازهااقدام گردد.

جهت تسهیل در فعالیت های خیرین بستر تعامل مناسب با مسئو لین بهداشت ودرمان و سایر مسئولین فراهم شده موانع و مشکلات اداری ایشان مرتفع گردد.همچنین مطابق اساسنامه گستره فعالیت های مجمع خیرین با تشکیل دفاتر شهرستانی در استان و فعالیت در خارج از استان و کشور نیز امکان پذیر خواهد بود.

         اولین مجمع عمومی :

پس از تهیه مقدمات با دعوت هیات موسس،اولین مجمع عمومی خیرین در تاریخ 13/4/82با حضور بیش از ششصد تن از خیرین و نیک اندیشان مقیم داخل وخارج کشور و با حضور وزیر محترم بهداشت و درمان  و جمع کثیری از مسئولین استان در سالن سینا و صدرای دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار گردید.در ضمن هیات امنای دوره اول انتخاب شدند.

          دومین مجمع عمومی :

پس از اولین سال فعالیت رسمی مجمع خیرین دومین مجمع عمومی خیرین تامین سلامت فارس در تاریخ 7/3/83به میزبانی بیمارستان قلب کوثر برگزار شد و عملکرد یکساله مجمع ارائه شد در ضمن جهت تکمیل اعضای اولین هیات امنا انتخابات میان دوره ای برگزار شد.

          تشکیل دفترمرکزی:

به دنبال تشکیل هیات امنا وانتخاب هیات اجرایی و مدیر عامل با حمایت خیرین محترم ومسئولین محلی در ساختمان مرکزی دانشگاه به عنوان دفتر مجمع خیرین تامین سلامت مشخص و تجهیز شد.این دفتر محل برگزاری جلسات هفتگی هیات اجرایی ،کمیته های مختلف و پل ارتباطی خیرین با مسئولین می باشد.

تلفن های 2359200ودورنگار 2359400وآدرس الکترونیکی

e.mail:khayerin-salamat @ sums.ac.ir

آماده دریافت هر گونه نظر ،پیشنهاد و راهنمایی خیرین ارجمند و پذیرای قدوم مبارک آن عزیزانی می باشد .شماره حساب 17000بانک رفاه شعبه مرکزی شیراز به عنوان حساب رسمی مجمع خیرین تامین سلامت فارس آماده جذب هرگونه کمک های مردم نوع دوست و خیر اندیش جهت حل مشکلات بهداشتی و درمانی میباشد.

              عضویت مجمع خیرین در شورای اداری استان:

با پیشنهاد هیات امنا وموافقت استاندار محترم فارس این مجمع به عضویت شورای اداری استان در آمد. این امر در ایجاد تعامل بیشتر بین خیرین و مسئولین کمک زیادی خواهد نمود

              دفاتر شهرستانی مجمع خیرین تامین سلامت فارس:

  به منظور گسترش فعالیتهای خیریه در شهرستانهای استان فارس وهماهنگی بیشتر مسئولین بهداشت و درمان در شهرستانهای استان فارس با خیرین و در  راستای اجرای مفاد اساسنامه در سومین سال فعالیت نسبت به راه اندازی دفاتر شهرستانی مجمع خیرین با نام ((شوراهای شهرستانی خیرین تامین سلامت))اقدام نمود.مطابق آیین نامه مراتب به گونه ای است که در شهرستانها شورایی مرکب از خیرین و معتمدین به ریاست یکی از خیرین به انتخاب خیرین شهرستان و قائم مقامی ریاست شبکه بهداشت و درمان مذکور تشکیل وفعالیت می نماید.

عمده فعالیت شوراهای شهرستانی همچون مجمع خیرین حول سه محور عمده است:

1-  شناسایی و معرفی و بزرگداشت خیرین2-  تهیه فهرست نیازهای کارشناسی شده بهداشت و درمان شهرستان3-  جلب همکاری مردم وخیرین در شهرستان مربوطه و سایر شهرستانهای استان با هماهنگی مجمع خیرین تامین سلامت .

 دفتر شهرستانی شورای خیرین شهرستان بوانات :                 

  با توجه مطالب پیشگفت وبه دنبال پیگیری های انجام شده توسط دست اندرکاران شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوانات جلسه ای با حضور تعدادی از خیرین عرصه بهداشت و درمان و مسئولین مرتبط با این حوضه در تاریخ 18/5/84در محل مرکز بهداشت شهرستان بوانات  تشکیل و گزارش عملکرد آن به مجمع خیرین استان فارس ارسال و به دنبال آن شورای خیرین تامین سلامت شهرستان بوانات به عنوان یکی از دفاتر شهرستانی به عضویت این مجمع درآمدو این مطلب در شماره پنجم نشریه خیرین  سلامت در مهر ماه سال 84 به چاپ رسید.

 اهم فعالیتهای انجام شده توسط شورای خیرین شهرستان بوانات از آغاز شروع به فعالیت تا کنون  :

§      پیگیری تشکیل جلسه با مسوولین شهرستان.

§      استخراج مشکلات و نیازمندیهای بهداستی و درمانی شهرستان.

§      ارسال دعوتنامه به خیرین شناسایی شده امور خیریه جهت همکاری.

§      تشکیل جلسه با خیرین شهرستان.

§      تشکیل جلسه با مسوولین و نمایندگان ادارات مرتبط با بحث بهداشت و درمان.

§      تشکیل جلسات درون بخشی به منظور تعیین نحوه جلب مشارکت خیرین.

§      شناسایی حدود 150نفر از خیرین حوزه های مختلف.

§      ارسال فرم های معرفی مشکلات مختلف بهداشتی و درمانی به تعداد زیادی از خیرین جهت جلب همکاری آنها.

§      شرکت در سومین نشست سالانه مجمع خیرین .

§      شرکت درهمایش هم پیمان در برابر گسترش بیماری ایدز .

§    ارسال لیست ارزیابی شده نیازهای بهداشتی درمانی واحد های مختلف شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بوانات به مجمع خیرین تامین سلامت استان فارس.

§      ادامه تلاش برای جذب اعضای جدید خیرین سلامت .

§      معرفی خیرین تامین سلامت بوانات در روزنامه محلی شهرستان.

 

توجه : معاونت سلامت وزارت و دانشگاه متعهد گردیده اند که درصورت تامین نیمی از هزینه نیازهایی , ازجمله خرید آمبولانس , سایر تجهیزات و ساخت و ساز های عمرانی  توسط خیرین , 50 درصد مابقی راتامین می نمایند .

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-2-21 7:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ