در گرامیداشت روز خبرنگار و رسالت خبر
در گرامیداشت روز خبرنگار و رسالت خبر

1396-5-17


خبرنگاری حرفه نیست ، رسالت است. باور می خواهد و ایمان.

لحظه لحظه خبرنگاری عجین شده با پویایی و حرکت. مرز زمان و ساعت در خبرنگاری درهم می شکند تا اصل سرعت در انتشار پیام ، در عین صحت انتقال ، به جا آورده شود .

بخشی از آنچه عصر حاضر را عصر ارتباطات لقب داده، به همت کسانی است که در کسوت خبرنگاری ، نه روز می شناسند و نه شب.

هرجا ، هرلحظه حاضر و البته ناظر هستند. بی شک لازمه چنین  تلاش بی وقفه ای ، تنها به پشتوانه دغدغه خبرنگار صورت می پذیرد . دغدغه زندگی و فردایی بهتر برای من و شمای همشهری ، هموطن و بلکه نوع بشر.

آنچه که مخاطب برای مطالعه یا شنیدن آن دقایقی بیشتر وقت صرف نمی کند، ساعت ها و حتی روزها تلاش و ممارست در آن نهان است که به همت خبرنگار فراهم شده.

خبرنگاری اگرچه از بیرون جذابیت هایی دارد که بسیاری را مشتاق می کند، اما در کنار شیرینی این جاذبه ها، کام خبرنگاران تلخی را نیز بسیار تجربه کرده. حساسیت های انتشار هر پیام ، مسئولیتی سنگین بر دوش خبرنگار می نهد که کلمه به کلمه آن می تواند جهت ذهنی مخاطب را به سمت صحیح یا ناروا سوق دهد و خبرنگار با علم به این مسئولیت است که قلم به نگارش می برد .

خبرنگاران به عنوان قوه محرکه اندیشه جامعه در نگارش هر متنی با داشتن نگاهی همه جانبه به موضوع ضمن روشن ساختن دقیق مطلب بر اصل بی طرفی می کوشند.

آنچه خبرگار را بیش از هر چیز به دل آحاد جامعه نزدیک می کند ، همین بی طرفی است که او را به مثابه فردی صدیق معرفی می کند تا جامعه او را محرم درددل خود دانسته و از سویی شنوایی سخنش باشد .

ذهن پرسشگر خبرنگار ، از کنار مساله و موضوعی به سادگی نمی گذرد و تا یافتن پاسخ درست ، آرام نمی نشیند که همین دغدغه روز و شبش را معطوف به خبر می کند . بشر عصر امروز ، به مدد تکنولوژی در هر گوشه و هر لحظه ، با یک کلیک به حجم عظیمی از اطلاعات و اخبار دسترسی می یابد که در ورای این سهولت دسترسی ، زحمات بی دریغی نهفته شده است. اگر چه امروز "شهروندخبرنگاری" به یاری حرفه خبرنگاری آمده، اما در کنار این مقوله جدید ، چیزی از ارزش و جایگاه خبر حرفه ای کاسته نشده ، بلکه نوعی عطش به دریافت اخبار اصیل از منابع معتبر رواج یافته که بر همت خبرنگارانی که به شیوه ای پرتلاش، منصفانه و خلاق به جست و جوی خبر می روند، صحه می گذارد .

بی شک خبرنگاری آمیخته است با صبوری.

صبر و حوصله ای که گاه تا مرز طاقت فرسایی پیش می رود ، اما شیرینی آگاهی بخشی به جامعه و هم نوع و تنویر افکار ، این دشواری را آسان می کند . آنجا که خبر یا گزارشی که ساعت ها وقت صرف آن شده ، تحسین خواننده را به همراه می آورد یا گرهی از مشکلی می گشاید یا ذهنی را روشن می کند ، لذتی شیرین تا اعماق جان خبرنگار رسوخ می کند .

در این میان ، آنچه همواره از سوی اساتید این حوزه بر آن تاکید می شود، لزوم پرورش خبرنگارانی تخصصی است که در حوزه مورد علاقه خود اشراف کامل داشته و با دیدگاهی جامع ، به مباحث و مشکلات آن حوزه بپردازند تا آنچه در نهایت به دست خوانند می رسد، نگاهی ژرف به موضوع باشد و قوه تفکر در جامعه بیش از پیش تقویت شود .

بارها در قرآن کریم زمزمه کرده این ، اگر فاسقی برایتان خبری آورد ، بدون تحقیق حرفش را نپذیرید و این خود نشان از نقش ارزشمند آورنده خبر و خبرنگار دارد .

و هفدهم مرداد ماه هر سال بهانه شایسته ای است که ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید صارمی که تا پای جان ، آرمان و رسالتش را پی گرفت، یادی کنیم از کسانی که به صورت شبانه روز ، زندگی خود را وقف هدف تولید خبر و گزارش صادقانه ، منصفانه ، بی طرفانه و خلاقانه می کنند .

مثل همیشه دست شما جهادگران را می فشاریم و برای همه شما آرزوی توفیق می کنیم.

در پایان به یاد می آوریم گوشه ای از آخرین پیام مخابره شده توسط خبرنگار شهید محمود صارمی در روز هفدهم مرداد ماه سال 1377

خبر فوری : مزار شریف به دست طالبان سقوط کرد ، عده ای از افراد طالبان در محوطه کنسو لگری دیده می شوند به من بگویید که چه وظیفه ای ...

و این پیام با نام نهادن این روز به یادش جاویدان ماند.

"جان نباشد جز خبر در آزمون

هرکه را افزون خبر جانش فزون"


 

 
آمار بازدیدکنندگان
بازدید امروز:1
بازدید کل: 1,105