آیین تکریم و معارفه1396-8-17


به استحضار می رساند آیین تکریم از خدمات دکتر "محمدهادی ایمانیه" در طول سال های ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز و معرفی دکتر "علی بهادر" به عنوان سرپرست جدید دانشگاه، در روز شنبه، بیستم آبان 96، از ساعت 9 تا 11 صبح ، در مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز، واقع در خیابان ساحلی غربی برگزار می گردد.