ششمين كنگره آسيايي اندومتريوز و ششمين كنگره بين المللي جراحي هاي كم تهاجمي1396-8-17


به استحضار ميرساند  ششمين كنگره آسيايي اندومتريوز و ششمين كنگره بين المللي جراحي هاي كم تهاجمي در تاريخ 1 الي 3 آذر ماه 96 در شيراز دروازه قران هتل بزرگ شيراز برگزار می گردد.

تلفن : 32279711-071

موبايل: 09174441675

ايميل: Lrccong@gmail.com

وب سايت:  6ace2017.sums.ac.ir