تعطیلی استخر و سالن هاي ورزشي دانشگاه1396-8-17

   

   به استحضار مي رساند به مناسبت فرا رسيدن اربعين حسيني ، استخر و سالن هاي ورزشي دانشگاه در روز پنج شنبه مورخ 18 / 08 / 96 تعطيل مي باشد.