فراخوان جذب هيات علمي ضریب کا / قراردادی برای مرکز تحقیقات دانشگاه1396-8-13


نظر به اهداف مراكز تحقيقات مبني بر گسترش فعاليت هاي تحقيقاتي و بنا بر مصوبه کارگروه صلاحیت علمی اعضای هيات علمي مراكز تحقيقاتي دانشگاه ، به اطلاع مي رساند كه مراکز زیر متقاضی جذب هیات علمی پژوهشی ضریب کا / قراردادی می باشند.

 

نام

مرکز تحقیقات

رشته آموزشی مورد نیاز

تعداد ظرفیت

تروما

دکترای تخصصی (Ph.D) سلامت در بلایا و فوریت ها

 

1

ناباوری

دکترای تخصصی (Ph.D) در یکی از رشته های بیولوژی تولید مثل، آناتومی، جنین شناسی، زیست شناسی تکوینی، سلولی مولکولی و رشته های مرتبط در زمینه ناباوری

 

1

مراقبت های روان جامعه نگر

دکترای تخصصی (Ph.D) پرستاری یا مامایی

1

 

داوطلبان مي توانند درخواست كتبي، رزومه (CV) به همراه مستندات مربوطه و حداقل دو توصيه نامه علمي تا تاريخ 15/8/1396 به آدرس زير ارسال نمايند. لازم به توضيح است كه جذب به صورت ضریب کا /قراردادی است و دانشگاه هيچ گونه تعهدي نسبت به تبديل وضعيت به پيماني ندارد و تمديد ضریب کا /قرارداد منوط به فعاليت علمي قابل قبول سالانه و رضايت مركز تحقيقات مورد نظر مي باشد. ضمنا افراد در حال تحصيل مجاز به شركت در اين فراخوان نمي باشند.

آدرس جهت ارسال مدارك : شيراز- خيابان زند - جنب داروخانه هلال احمر - ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي شيراز - طبقه هفتم - معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه - امور آموزشي و هيات علمي مراكز تحقيقاتي دانشگاه - صندوق پستي : 1978-71345
ايميل : 
vcr-libs7@sums.ac.ir

تلفن تماس : 32305410-071 داخلي 7386 - خانم مولودي