اولین گردهمایی رهروان راه حضرت زینب کبری(س)1396-7-18