برگزاری نشست حقيقت نهضت عاشورا1396-7-15

به استحضار ميرساند  بمناسبت قرار گرفتن در ماه محرم و لزوم اشنايي هر چه بيشتر  با فرهنگ عاشورا ، كانون بسيج جامعه پزشكي دانشگاه در نظر دارد نشستي را تحت عنوان  (( حقيقت نهضت عاشورا )) با حضور استاد  حامدي از اساتيد بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود عج  در تاريخ ذيل  برگزار نمايد .
 
 زمان برگزاري : دوشنبه 24 / 7 / 96 ساعت 13:30 الي 15
مكان : سالن 22 بهمن ساختمان مركزي دانشگاه