مراسم سوگواری و عزاداری ابا عبداله الحسین (ع)1396-6-22