برنامه شب شعر دفاع مقدس1396-6-22

باستحضار مي رساند كانون بسيج جامعه پزشكي دانشگاه در نظر دارد به مناسبت هفته دفاع مقدس ( 31/6/96  الي 6/7/96 ) برنامه شب شعر دفاع مقدس را در تاريخ چهارشنبه 5/7/96 از ساعت 18:30  الي 20:30  با حضور شعرا، كليه پرسنل ، بسيجيان و خانواده هاي معظم ايثارگران دانشگاه برگزار نمايد .

ضمنا زمان ارسال اثار تا پايان وقت اداري  سه شنبه 28 / 6 / 96 ميباشد .