برگزاري مراسم تقدير از مديران و كارمندان نمونه سال 1395 دانشگاه1396-6-22

به استحضار می رساند مراسم تقدير از مديران و كارمندان نمونه سال 1395 دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 27/6/96  از ساعت 8 الي 13 در مجتمع سينا و صدرا برگزار می گردد.