مسابقه تيراندازي با تفنگ بادي به مناسبت هفته دفاع مقدس1396-6-22

باستحضار ميرساند  كانون بسيج جامعه پزشكي دانشگاه در نظر دارد  بمناسبت  در پيش رو داشتن هفته دفاع مقدس ، مسابقه  تيراندازي با تفنگ بادي  را بشرح ذيل  برگزار نمايد:
 
محل ثبت نام حضوري  يا تلفني  : دفتر بسيج جامعه پزشكي دانشگاه واقع  در طبقه همكف ساختمان مركزي 
شماره تماس  واحد برادران 32122485
شماره تماس واحد خواهران 32122630

مكان  مسابقه : سالن ورزشي دانشكده پزشكي شيراز واقع در ميدان امام حسين ع
روز مسابقه اقايان : سه شنبه 4 / 7 / 96 ساعت 11:30 صبح 
روز مسابقه خواهران : چهار شنبه 5 / 7 / 96 ساعت 9 صبح