فراخوان جذب هيات علمي ضریب کا برای مرکز تحقیقات سرطان1396-6-12

نظر به اهداف مراكز تحقيقات مبني بر گسترش فعاليت هاي تحقيقاتي و بنا بر مصوبه کارگروه صلاحیت علمی اعضای هيات علمي مراكز تحقيقاتي دانشگاه ، به اطلاع مي رساند كه مراکززیر متقاضی جذب هیات علمی پژوهشی ضریب کامی باشند.

 

نام مرکز تحقیقات

رشته آموزشی مورد نیاز

تعداد ظرفیت

سرطان

دکترای پژوهشی (PhD by research) زیست پزشکی یا دکترای تخصصی (PhD)ایمونولوژی پزشکی یا بیوشیمی بالینی با دانش و تجربه در زمینه پروتئومیکس

1

 

داوطلبان مي توانند درخواست كتبي، رزومه (CV) به همراه مستندات مربوطه و حداقل دو توصيه نامه علمي تا تاريخ 23/6/1396 به آدرس زير ارسال نمايند. لازم به توضيح است كه جذب به صورت ضریب کااست و دانشگاه هيچ گونه تعهدي نسبت به تبديل وضعيت به پيماني ندارد و تمديد ضریب کامنوط به فعاليت علمي قابل قبول سالانه و رضايت مركز تحقيقات مورد نظر مي باشد. ضمنا افراد در حال تحصيل مجاز به شركت در اين فراخوان نمي باشند.

آدرس جهت ارسال مدارك : شيراز- خيابان زند - جنب داروخانه هلال احمر - ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي شيراز - طبقه هفتم - معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه - امور آموزشي و هيات علمي مراكز تحقيقاتي دانشگاه - صندوق پستي : 1978-71345
ايميل : 
vcr-libs7@sums.ac.ir

تلفن تماس : 32305410-071 داخلي 7386 - خانم مولودي