دسترسي آزمايشي- Thieme1396-6-8

بدين وسيله به استحضار مي رساند دسترسي آزمايشي به 42 عنوان مجله پزشكي ناشر Thieme تا پايان سپتامبر سال ميلادي جاري برقرار شده است. علاقمندان مي توانند از طريق آدرس وبي ذكر شده در زير و يا از طريق سايت كتابخانه الكترونيك دانشگاه به اين مجموعه دسترسي يابند.