برگزاري جلسه ژورنال كلاب ماهيانه دانشكده مجازي (قطب آموزش الكترونيكي پيشرفته در علوم پزشكي)1396-5-21

به اطلاع می رساند جلسه ژورنال كلاب ماهيانه دانشكده مجازي (قطب آموزش الكترونيكي پيشرفته در علوم پزشكي)  در روز چهارشنبه مورخ 25/5/96 ساعت 7:45 صبح تحت عنوان:

"مرور نظام مند 2 دهه پژوهش در زمينه آموزش آنلاين همزمان (2014-1995)"

به صورت مجازي و حضوري برگزار می گردد.

 در صورت بروز هرگونه مشكل مي توانيد با شماره تماس 32352942 داخلي 2015 مهندس رستمي تماس حاصل فرماييد.

-دريافت و نصب نرم افزارها:

http://e-workshop.sums.ac.ir/index.php/softwaresneeded

-لينك شركت در جلسه:

http://class.vu.sums.ac.ir/r2ds5a7nbop