برنامه روز معرفی دانشگاه1396-5-11

به اطلاع می رساند برنامه روز معرفی دانشگاه در طی 3 روز از تاریخ 15 لغایت 17 مرداد ماه 96 ( یکشنبه تا سه شنبه)، صبح ساعت 13 - 8  و بعدازظهر  20 - 17  در محل سالن فرهنگ دانشکده پزشکی، واقع در بلوار کریمخان زند، روبروی خیابان پوستچی برگزار می گردد.این برنامه هر ساله باهدف آشنایی داوطلبان آزمون سراسری با رشته ها و امکانات دانشگاهی با حضور اساتید مجرب، کارشناسان مشاوره آموزش و پرورش استان، بنیاد ملی نخبگان فارس و دانشجویان استعداد برتر دانشگاه تشکیل می گردد.معاونت آموزشی
اداره استعداد های درخشان دانشگاه