چهارمين فراخوان برنامه پزشك پژوهشگر1396-4-31

با عنایت به برگزاری چهارمین فراخوان برنامه پزشک پژوهشگر ، از علاقمندان واجدالشرایط دعوت بعمل می آید نسبت به ثبت نام وتکمیل فرم های مربوطه حداکثر تا 15مردادماه سال جاری اقدام نمایند.

علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه rcd.research.ac.ir  مراجعه نمایند.

فایل آیین نامه