فراخوان جذب هيات علمي ضریب کا یا قراردادی برای مراکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شیراز1396-4-26

: نظر به اهداف مراكز تحقيقات مبني بر گسترش فعاليت هاي تحقيقاتي و بنا بر مصوبه کارگروه صلاحیت علمی اعضای هيات علمي مراكز تحقيقاتي دانشگاه ، به اطلاع مي رساند كه مراکز زیر متقاضی جذب هیات علمی پژوهشی ضریب کا یا قراردادی می باشند.

 

نام مرکز تحقیقات

رشته آموزشی مورد نیاز

تعداد ظرفیت

علوم دارویی

دکترای تخصصی (Ph.D) ژنتیک سلولی و مولکولی با دانش و تجربه در زمینه بیوانفورماتیک

1

ایدز

دکترای تخصصی (Ph.D)  فارماکولوژی

 

1

علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی

دکترای تخصصی (Ph.D) ژنتیک یا سلولی و مولکولی

یا بیوتکنولوژی پزشکی

1

ناباوری

دکترای تخصصی (Ph.D) بیولوژی تولید مثل یاآناتومی با دانش و تجربه در زمینه بیماریهای ناباوری

1

پیوند و ترمیم

دکترای تخصصی (Ph.D) بیوتکنولوژی پزشکی

1

 

داوطلبان مي توانند درخواست كتبي، رزومه (CV) به همراه مستندات مربوطه و حداقل دو توصيه نامه علمي تا تاريخ 12/5/1396 به آدرس زير ارسال نمايند. لازم به توضيح است كه جذب به صورت ضریب کا / قراردادیاست و دانشگاه هيچ گونه تعهدي نسبت به تبديل وضعيت به پيماني ندارد و تمديد ضریب کا / قراردادمنوط به فعاليت علمي قابل قبول سالانه و رضايت مركز تحقيقات مورد نظر مي باشد. ضمنا افراد در حال تحصيل مجاز به شركت در اين فراخوان نمي باشند.

آدرس جهت ارسال مدارك : شيراز- خيابان زند - جنب داروخانه هلال احمر - ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي شيراز - طبقه هفتم - معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه - امور آموزشي و هيات علمي مراكز تحقيقاتي دانشگاه - صندوق پستي : 1978-71345
ايميل : 
vcr-libs7@sums.ac.ir

تلفن تماس : 32305410-071 داخلي 7386 - خانم مولودي