كارگاه " مالكيت فکری و ثبت اختراع" ويژه اعضاي محترم هيئت علمي، دانشجويان و اعضاي شركت هاي مستقر در مراكز رشد دانشگاه توسط مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی1396-4-24

به اطلاع می رساند كارگاه "مالكيت فکری و ثبت اختراع" ويژه اعضاي محترم هيئت علمي، دانشجويان و اعضاي شركت هاي مستقر در مراكز رشد دانشگاه درتاریخ  2/5/96  ساعت 8 تا 15 در سالن اخلاق دانشكده پزشكي برگزار می گردد. جهت ثبت نام به لینک زیر مراجعه فرمایید: 


http://mptmt.sums.ac.ir