برگزاری مسابقه عفاف و حجاب1396-4-21

بسمه تعالی


به مناسبت هفته عفاف و حجاب، علاقه مندان می توانند در مسابقه ای با همین مضمون شرکت نماید.

برای دریافت منبع سوالات این مسابقه، اینجا کلیک نمایید.


مسابقه ویژه عفاف و حجاب

دانشگاهیان محترم می توانند پاسخ سوالات خود را به صورت یک عدد ده رقمی از چپ به راست به صورت پاسخ به پیام در اتوماسیون تا روز چهارشنبه مورخ 28/4/96  به همراه مشخصات پرسنلی و نام واحد محل خدمت وتلفن همراه ارسال نمایند.

به پنج نفر از عزیزانی که پاسخ صحیح را ارسال نمایند به قید قرعه جوایزی اهداء می گردد.

کانون بسیج جامعه پزشکی دانشگاه

 

1.حفظ چشم و گوش و تمامی اعضاء و جوارح از هرگونه خطا و گناه                      می باشد .

الف) حجاب             ب) تقوی              ج) عفاف                     د) ورع      

2.حجاب                عفاف است و عفاف                 حجاب است.

الف)میوه_ریشه             ب)ریشه_میوه            ج) میوه_ساقه              د)ساقه_ ریشه

3.این جمه ازکیست؟

((توجه داشته باشید که حجابی را که اسلام قرار داده است برای حفظ ارزش هاست))

الف) امام خمینی رحمت الله               ب) مقام معظم رهبری          ج) آیت الله مکارم شیرازی           د) شهید چمران

4.در کدام آیه قرآن خداوند به صراحت و نص صریح زنان ودختران پیامبر اسلام(ص) ومسلمانان ومردان مومن را دستور به رعایت پوشش و حجاب کرده است؟

الف)119 بقره                ب) 59 احزاب                  ج) 37 نور            د) 255 بقره

5.فلسفه پوشش در اسلام کدام است؟

 الف) حفظ آرامش روانی جامعه   ب) استحکام پیوند خانوادگی و عدم گریز جوانان از ازدواج      ج)جلوگیری رواج یافتن التذاذهای جنسی درجامعه       د) همه موارد

6.حکمت حجاب به عنوان یک واجب از نگاه تعبدی که حق پروردگار است کدام است؟

الف) ادای وظیفه شرعی                                                    ب) سنجش میزان عبودیت و اطاعت بندگان است

ج)دارای حرمت شرعی و تقویت باورمندی                          د) تجسم حرمت و رعایت حریم

7.دیانت در حوزه عمل به چه معنا تعبیر شده است؟

الف) چگونه زیستن در زندگی شخصی و اجتماعی انسان است.            ب) تعدیل روابط عمومی بین عامه مردم است

ج) صرفا اجرای احکام است                                                                د) شریعت و  معیشت مردم یکی می شود

8.عفاف و حجاب  در برابر فزون خواهی شهوانی و کشش نفسانی چه ویژگی هایی دارد؟

الف)خصلت انسانی وحالتی درونی است ونشانه های بیرونی داردب) در رفتار و گفتار بروز می کند           ج) نه از موضع ناتوانی بلکه از بلندای عزت و اقتدار صورت می پذیرد    د) همه موارد

9.این شعر از کدام شاعر درباب عدم رعایت حجاب آورده شده است؟

باید این قوم را تنقید غرب شرق را از خود برد تقلید غرب                       نی ز رقص دختران بی حجاب قوت مغرب نه از چنگ و رباب

الف) جلال آل احمد     ب) علامه اقبال لاهوری                  ج) شهریار     د ) نیما یوشیج

10.باتوجه به آیه 59 سوره احزاب از بابت رعایت حجاب و پوشش چه فایده ای نصیب جامعه زنان می شود؟

الف) به خاطر حرمت واحترام زنان و والاییمقام آنهاست که باید از طریق حجاب شناخته شوند.

ب) به علت رعایت حجاب مورد آزار و اذیت قرار نگیرند

ج) توجه به خواسته های درونی وبیرونی زن است

د)مورد الف و ب