دهمين شماره نشريه "Trends in Pharmaceutical Sciences"1396-3-27

بسمه تعالی

اعضای محترم هیأت علمی/پژوهشگران/ دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

به آگاهی می رساند دهمین شماره مجله “Trends in Pharmaceutical Sciences” وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در وب سایت مجله به آدرس http://tips.sums.ac.ir/index.php/TiPS      قابل رویت می باشد.

لذا از همه پژوهشگران محترم اعم از اساتید، محققان و دانشجويان دعوت بعمل مي آيد تا مقالات ارزشمند خودرا درزمینه های داروسازی وعلوم دارویی، فارماکولوژی و بالینی از طریقOnline Submission به دفتر این نشریه ارسال نمایند.

لازم به ذکر است این مجله دارای موافقت اصولي از كمسيون نشريات علوم پزشكي كشور و تاییدیه وزارت ارشاد به شماره مجوز 76859 بوده و در پایگاههای

"COPE (Committee on Publication Ethics)، Electronic Journals Library، Google Scholar    وIranMedex"

نمایه می باشد.

آدرس ايميل: tips@sums.ac.ir

شماره تماس دفتر مجله: 32424127-071 داخلی 297