دسترسی به بانک اطلاعاتی Ulrich1396-3-27

بدین وسیله به استحضار می رساند دسترسی به بانک اطلاعاتی Ulrich دربرگيرنده اطلاعات بيشا از 300000  عنوان  مجله و روزنامه فراهم شده است.علاقمندان می توانند از طریق مراجعه به کتابخانه الکترونیک دانشگاه و یا آدرس  http://ulrichsweb.serialssolutions.com  از این مجموعه استفاده نمایند.