طرح پیشواز ماه رمضان1396-3-6

به اطلاع می رساند کمیته امداد امام خمینی (ره) با هدف توسعه و ترویج فرهنگ انفاق و احسان، همگام با مشارکت  خیرین، نیکوکاران و سایر قشرهای مردمی، در نظر دارد مبادرت به جذب کمک های مردمی و با ساماندهی این کمک ها نسبت به توزیع آن بین اقشار نیازمند جامعه به صورت هدفمند و نیازسنجی شده، اقدام نماید.

شماره حساب های زیر به منظور جذب کمک های مردمی از طرف این نهاد اعلام شده است: