ارائه خدمات نیمه تخصصی ،تخصصی و فوق تخصصی در بیمارستان های امیر و دستغیب شیراز1396-2-23

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان و با اهتمام ویژه معاون درمان در خصوص راه اندازی بخش های تخصصی و فوق تخصصی در بیمارستان های دولتی شیراز ، دو مرکز شبانه روزی در بیمارستان های آنکولوژی امیر و دستغیب جهت همشهریان گرامی تجهیز و راه اندازی گردید.که در زیر به معرفی خدمات این دو بیمارستان می پردازیم :

1-      کشیدن دندان

2-      جرم گیری دندان

3-      ترمیم و پرکردن دندان

4-      عصب کشی دندان

5-      کلینیک های تخصصی دندان اطفال

6-      کارگذاری پروتز (ویژه بیمارستان امیر)