كلاس هاي مكالمه زبان انگليسي ویژه اساتيد1396-2-20

به استحضار مي رساند در جهت افزايش كيفيت تدريس به دانشجويان خارجي  و گسترش بين المللي سازي دانشگاه علوم پزشكي، كلاس هاي مكالمه زبان انگليسي اساتيد با همكاري اساتيد محترم گروه زبان انگليسي دانشگاه از اولين پنج شنبه پس از ماه مبارك رمضان (8 تيرماه) آغاز خواهد شد. اين كلاس ها در دو گروه از ساعت 10-8 و 12-10 در روزهاي پنج شنبه برگزار مي گردد. علاقمندان به ثبت نام مي توانند با خانم شريفي كيا در دفتر معاونت بين الملل دانشگاه با شماره تماس 07132122834 تماس حاصل فرمايند.