قابل توجه شرکت کنندگان بيست و دومين جشنواره قرآن و عترت1396-2-20

به استحضار کلیه ثبت نام کنندگان محترم بخش آوایی بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت اساتید، کارکنان و دانشجویان ( در رشته های دعا و مناجات خوانی ، ترجمه خوانی قرآن کریم و اذان ) مي رساند درنظر است به منظور سهولت و همچنین ارتقاء کیفیت، ضبط حرفه ای آثار رشته هاي مذکور به صورت متمرکز و توسط اداره قرآن و عترت به شرح ذیل در سالن 22 بهمن ساختمان مرکزی دانشگاه  صورت پذیرد. بدینوسیله از کلیه شرکت کنندگان بخش آوایی جشنواره جهت حضور و ضبط آثار دعوت بعمل می آید.

 

 - 24 ارديبهشت ماه از ساعت 14 تا 18 ( صرفا ویژه خواهران شرکت کننده )
- 25 ارديبهشت ماه از ساعت 14  تا 18  ( ویژه برادران ثبت نام کننده )

 

 

 

مدیریت تعالی فرهنگی دانشگاه