گرنت پژوهشی هفته سلامت1396-1-29

باتوجه به رويگرد همه ساله اين معاونت درجهت اعتلاي شعار هفته سلامت، اين معاونت تعداد 5 فقره گرنت 50000000 (پنجاه ميليون ريالي (براي تعداد 5 پروپوزال برتركه همسو باشعار هفته سلامت  باشد اهداء مي نمايد. مزيد اطلاع است اين پروپوزال ها بايستي برحسب مرتبه علمي ارائه دهنده مشاور آمار وطراحي داشته باشند وازطريق سيستم پژوهشيار وانتخاب طرح هاي غير پايان نامه اي ومركز هدف ً گرنتهاي معاونت پژوهشي وگروه گرنت هفته سلامتً ارسال گردند.

مهلت ارسال پروپوزال تاپايان ارديبهشت 96 خواهد بود