گرنت پژوهشي گرامیداشت روز جهانی بهداشت 13961396-1-29

نظر به رويكرد همه ساله ي معاونت پژوهشي و فناوري در جهت گراميداشت هفته سلامت و با توجه به شعار سازمان بهداشت جهاني براي سال 2017 مبني بر " Depression: let’s talk " اين معاونت تعداد 5 گرنت 50.000.000 ريالي براي 5 پروپوزال برتر كه همسو با اين شعار بوده و پيرامون پژوهش هايي با نتايج كاربردي در حيطه پيشگيري، تشخيص و درمان افسردگي را ارايه نمايند به محققين اهدا مي نمايد .پروپوزالهاي پيشنهادي بايداز طريق سيستم پژوهشيار و انتخاب طرح هاي غير پايان نامه اي و مركز هدف " گرنتهاي معاونت پژوهشي و گروه گرنت هفته سلامت " ارسال گردند .

 مهلت ارسال پروپوزال تا 15 تيرماه 1396 خواهد بود. شايان ذكر است كه چاپ حداقل يك مقاله اصيل انگليسي در مجلات ايندكس شده در اسكوپوس شرط تسويه حساب اين طرح ها خواهد بود.