پژوهشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی، مركز تحقيقات علوم بهداشتي برگزار می کند1396-1-28

In Depth Review

به اطلاع می رساند، مركز تحقيقات علوم بهداشتي در راستای اهداف پژوهشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در نظر دارد جلسه In depth review تحت عنوان "رفتار بی تحرک، یک عامل خطر نو ظهور برای تهدید سلامتی کارکنان دفتری" در روز چهارشنبه مورخ 30/01/96 از ساعت 13 الی 15 در محل دانشكده بهداشت، سالن کنفرانس مركز تحقيقات علوم بهداشتي برگزار نمايد.  

در صورت تمایل به شرکت در این جلسه، حداکثر تا روز سه شنبه 29/01/96 با شماره 37250053 مهندس زارع دریسی تماس حاصل فرمایید.