انتشار هجدهمین شماره از مجله بین المللی پرستاری و مامائی جامعه نگر(IJCBNM)1396-1-28

اساتید، محققین و دانشجویان ارجمند،

بدین وسیله به استحضار می رساند که فصلنامه انگلیسی زبان:

 

 International Journal of Community Based Nursing and Midwifery”   

 

دارای رتبه علمی- پژوهشی از کمیسیون نشریات کشور، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده پرستاری و مامائی حضرت فاطمه ( س) موفق به نمایه شدن در:

PubMed, CINAHL, NLM Catalgue, ISC, Magiran, Free Medical Journals(Amedeo),

Google Scholar, SID, Index Copernicus, Electronic Journals Library, Iran Medex, WorldCat, IMEMR, Open-J-Gate, DOAJ, EmCare

 

گردیده است و هم اکنون هجدهمین شماره این مجله مربوط به آوریل 2017 در وب سایت مجله به نشانی  http://ijcbnm.sums.ac.ir/index.php/ijcbnm/issue/archive قابل دسترسی می باشد.