قابل توجه فارغ التحصیلان رشته های پرستاری ، هوشبری ، اتاق عمل متقاضی گذراندن تعهد خدمت طرح در سامانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز1396-1-28

با توجه به مصوبه هیات رییسه محترم دانشگاه علوم پزشکی شیراز مبنی بر برگزاری آزمون طرح از فارغ التحصیلان رشته های پرستاری ،هوشبری،اتاق عمل به استحضار می رساند  :

آزمون کتبی  در رو ز سه شنبه تاریخ12/2/96  راس ساعت  9 صبح جهت متقاضیان بیمارستانهای شیراز در سالن 22 بهمن  واقع در ساختمان مركزي علوم پزشكي شيراز وجهت متقاضیان شهرستانی در بیمارستان هر شهرستان برگزار می گردد. خواهشمند است تمامی فارغ التحصیلان متقاضی گذراندن طرح  كه قبلا در آزمون طرح شركت نكرده ويا قبول نشده اند در این آزمون شرکت نمایند. شایان ذکر است که منبع آزمون جهت رشته پرستاري  برونر وسودارث ،درسنامه جامع پرستاری ،مراقبت های پرستاری داخلی-جراحی  ،جهت رشته اتاق عمل : اصول كلي تكنولوژي جراحي /درسنامه جامع اتاق عمل ومجموعه سوالات آن  وجهت رشته هوشبري: اصول بيهوشي  ميلر/درسنامه جامع بيهوشي می باشد .آزمون متقاضيان طرح در حال حاضر هر دو ماه یکباربرگزار شده و کسانی که نمره قبولی را کسب نمایند مجاز به گذراندن طرح بر اساس نوبت ثبت نام شده در سامانه طرح می باشند و افرادی که نمره قبولی را کسب نکنند طی دو ماه آینده مجددا در آزمون شرکت نموده و پس از سه بار رد شدن در آزمون می بایست افراد در کلاسهای آموزشی ثبت نام شده و  دوره آموزشی را گذرانده و مجددا در آزمون شرکت نمایند .