ابلاغیه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص شرکت در آزمون دکترای پژوهشی1396-2-4

پیرو ابلاغیه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از این پس  متقاضیان دوره دکتری پژوهشی می بایست جهت شرکت در آزمون این دوره به سایت سازمان سنجش آموزش پزشکی مراجعه نمایند. علاقمندان می توانند جهت مشاهده لیست رشته های مورد تاًیید اساتید راهنمای مراکز تحقیقاتی  دانشگاه علوم پزشکی شیراز کلیک نمایند.