بیمارستان های شهرستانهای فارسبيمارستان امام رضا(ع) لارستان
یبمارستان امام محمد باقر(ع) قیر کارزین بيمارستان وليعصر (عج)کازرون
بیمارستان امام حسین(ع) سپیدان مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری مرودشت بیمارستان سروستان
بیمارستان امام حسن عسکری(ع) زرقان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ارسنجانبیمارستاناميدوار اوز
بیمارستان ولیعصر(عج) خرمبیدبيمارستان جوادالائمه (ع) خرامهبیمارستان شهدای نی ریز
بیمارستان امام هادی(ع) فراشبندبیمارستان حضرت علی اصغر(ع) بیرم بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) بوانات
بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) داراب بیمارستان بعثت اشکنانبیمارستان امام خمینی(ره ( استهبان
بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ممسنیبیمارستان ولیعصر (عج) لامردبیمارستان فاطمه الزهرا (س) مهر
بیمارستان نبی اکرم(ص) خنج
بیمارستان امام جعفر صادق(ع( پاسارگاد
بیمارستان قائم (عج) فیروزآباد
بيمارستان حضرت ولي عصر(عج( اقليدبيمارستان امام خميني(ره) آباده
 بیمارستان امام موسی کاظم(ع) زرین دشت
بیمارستان امام سجاد (ع) خشت و کنار تخته